Info | River Camping Bled

Cookies en privacy beleid

Dit privacybeleid regelt de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door KAMP TURIZEM, d.o.o., het bedrijf dat River Camping Bled beheert. De Privacy Policy regelt ook cookies.

Wie is de beheerder van uw gegevens?
KAMP TURIZEM, turistična dejavnost, d.o.o., Vodnikova 89c, Ljubljana, registratienummer 8168555000.

 Welke persoonlijke data verzamelt River Camping Bled?
- Naam, achternaam, email adres, geboortedag, geslacht, nationaliteit, document type en nummer, het kenteken van uw voertuig
- Betalingsgegevens of creditcard gegevens voor het geval u deze aan ons verstrekt
- Informatie over uw reservering

Wanneer krijgen wij uw gegevens?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van u wanneer:
- Een aanvraag invult of een online reservering aanvraagt via e-mail of via onze website
- Aanmeld voor onze newsletter
- Vrijwillig een klantenonderzoek invullen of feedback geven op één van onze messageboard of via emails
- Het gebruiken of bekijken van onze website via de cookies van uw browser
- Indirect van de bronnen die ons een bookingsservice bieden met een overeenkomst (bijvoorbeeld Airbnb, Booking.com, etc)

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens voor het maken van een reservering voor een overnachting in de door u gekozen accommodatie. Als u deze gegevens niet verstrekt of geen toestemming geeft voor de verwerking ervan, kunnen wij uw reservering niet verwerken.
Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, op basis van de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden ingetrokken.
Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere partijen wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen van Kamp Turizem d.o.o. en de wettelijke bevoegdheden van bepaalde autoriteiten en andere houders van openbare bevoegdheden. Wij verstrekken bijvoorbeeld sommige van uw gegevens aan het Agentschap van de Republiek Slovenië voor openbare registers en diensten.
Uw gegevens worden van tijd tot tijd ook namens ons en in opdracht van ons verwerkt door onze externe contractanten die zich ertoe verbinden uw gegevens op hetzelfde of zelfs een hoger niveau te beveiligen. Onze derden verwerken uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, behalve wanneer een langere bewaartermijn noodzakelijk of wettelijk toegestaan zou zijn.
Wij bewaren de meeste van uw gegevens met betrekking tot de reservering van onze accommodatie gedurende 5 jaar na beëindiging van het contract.
Gegevens die wij krachtens de wet op de verblijfsregistratie (Staatsblad van de Republiek Slovenië, nr. 52/16, zoals gewijzigd) moeten bewaren, worden tot één jaar na het einde van het kalenderjaar bewaard.
De gegevens van facturen die moeten worden bewaard overeenkomstig de wet op de belasting over de toegevoegde waarde (Staatsblad van de Republiek Slovenië, nr. 13/11 - officiële geconsolideerde tekst, zoals gewijzigd) worden bewaard gedurende 10 jaar na het einde van het jaar waarop de factuur betrekking heeft.
In gevallen waarin wij uw gegevens verwerken op basis van uw persoonlijke toestemming (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief), bewaren wij uw gegevens totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens voor het maken van een reservering voor een overnachting in de door u gekozen accommodatie. Als u deze gegevens niet verstrekt of geen toestemming geeft voor de verwerking ervan, kunnen wij uw reservering niet verwerken.
Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, op basis van de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden ingetrokken. 

Marketing
Op de website hebt u de mogelijkheid om in te stemmen met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden (het versturen van e-nieuwsbrieven zoals nieuws, speciale promoties, enz. U kunt zich ook te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrieven via hetzelfde communicatiekanaal waarmee u de marketingboodschap hebt ontvangen. Wij bewaren uw voor marketingdoeleinden verzamelde persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. Voor deze dienst kunnen wij u een kleine administratiekost in rekening brengen.
Het recht op rectificatie - U hebt het recht om te verzoeken dat wij alle informatie waarvan u denkt dat deze onjuist is, corrigeren. U hebt ook het recht om te vragen om de informatie die volgens u onvolledig is, aan te vullen.
Het recht om te wissen - U hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.
Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden beperken.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden overdragen naar een andere organisatie of rechtstreeks naar u.
Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail hello@rivercamping-bled.si of telefonisch: +386 40 344324.

Privacybeleid van andere websites
De website van River Camping Bled bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wat zijn cookies, en waarom hebben wij ze nodig?
Cookies zijn kleine bestanden die in uw browser worden opgeslagen en die bepaalde informatie over uw bezoek aan onze website verzamelen. We gebruiken ze om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

Welke soorten cookies gebruiken wij?
Er zijn verschillende soorten cookies; onze website gebruikt echter:

Functionaliteit - River Camping Bled gebruikt deze cookies zodat we u op onze website herkennen en uw eerder geselecteerde voorkeuren onthouden. Dit kan de taal zijn die u verkiest en de locatie waar u zich bevindt. Er wordt een combinatie van first-party en third-party cookies gebruikt.

Adverteren - River Camping Bled gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website, de inhoud die u hebt bekeken, de links die u hebt gevolgd en informatie over uw browser, apparaat en uw IP-adres. River Camping Bled deelt soms enkele beperkte aspecten van deze gegevens met derden voor reclamedoeleinden. We kunnen ook online gegevens die via cookies zijn verzameld, delen met onze advertentiepartners. Dit betekent dat wanneer u een andere website bezoekt, u mogelijk advertenties te zien krijgt op basis van uw browse-patronen op onze website.

Naam van de cookie Doel Tijdsduur
AdWords – A, AdsUserLocale, I, SAG, aptenv, mid   Analyse van verkopen, monitoren van bezoeken aan de pagina en display-advertenties.    90 dagen
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gate Voor retargeting van onze gebruikers, het vergroten van de interactie met trackers op onze sociale media en het verbeteren van de gebruikerservaring op onze sociale profielen. Altijd
Google Analytics – utma Meting van de paginaweergavestatistieken. 2 jaar
Google Analytics- utmb Meting van de tijd die de gebruiker op onze website doorbrengt. 30 min
Google Analytics – utmc Biedt statistieken op basis van het tijdstip waarop de gebruiker de site verlaat. Eindigt met het sluiten van de browser
Google Analytics – utmz Biedt statistieken van het bezoek en de verkoop via verschillende kanalen. 6 maanden
Google Analytics – utmv Staat gebruikerssegmentatie op de site toe. 2 jaar
Google Analytics – ga Biedt statistieken van het bezoek en de verkoop via verschillende kanalen. 6 maanden
Google Analytics – cid Biedt statistieken van het bezoek en de verkoop via verschillende kanalen. 6 maanden
https_enabled De cookie vertelt ons of de gebruiker werd omgeleid naar een beschermd protocol. (https) Per sessie
ngEnabled De cookie maakt de werking van de geavanceerde browsers mogelijk. 10 jaar

 

Hoe cookies beheren?
U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. In enkele gevallen werken sommige van onze websitefuncties daardoor mogelijk niet.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Dit privacybeleid wordt regelmatig herzien en plaatst eventuele updates op deze webpagina.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen hebt over ons Privacybeleid, de informatie die wij over u bewaren of als u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen
- per e-mail: hello@rivercamping-bled.si;
- per telefoon: +386 40 344324;
- per post naar Kamp Turizem d.o.o., Vodnikova cesta 89c, 1000 Ljubljana.

Hoe kunt u contact opnemen met de betrokken instellingen?
Als u een klacht wilt indienen of als u vindt dat wij uw verzoek niet naar behoren hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de commissaris voor informatie: e-mail: dpo@ip-rs.si, website: https://www.ip-rs.si/.

Laatste wijziging in het privacybeleid en cookies: februari 2023